28 Ocak 2012 Cumartesi

Yeni Osmanlıcılık BOP demektir, Başımıza Kukla Halife Geçirecekler

Yeni Osmanlıcılık BOP demektir, Başımıza Kukla Halife Geçirecekler

Yepyeni Bir Osmanlıcılık

Osmanlı devletini Jöhn Türkler, Yeni Osmanlılar ile yıktılar. Tanzimat bir yenilik hareketiydi. Keza Birinci ve İkinci Meşrutiyet.

Şu günlerde yeni bir Osmanlıcılık çıktı. Laf olarak, slogan olarak... Bu Osmanlıcılığın Büyük Orta Doğu Projesi ile bağlantılı olduğunu sanıyorum.

Peki nerede çıkıyor, nereden geliyor bu Osmanlıcılık? Bizim içimizden mi çıkıyor, yoksa ithal malı mı?

Sakın bu yeni Osmanlıcılık Tel Aviv'de, Washington'da, diğer Siyonist ve Haçlı merkezlerinde imal edilip bizde pazarlanmasın?

Kulağı delik olan, kendilerinde biraz sezgi bulunan Müslümanlar; Siyonistlerin, Haçlıların, emperyalistlerin, sömürgecilerin İslâm dünyasının başına evcil, bağımlı, fantoş bir Halife getirmek istediklerini, bunun için kademe kademe hayata geçirilecek bir plan yaptıklarını duymuşlardır.

Müslümanlar uyanıyorlar, önünde sonunda bir Halife seçecekler, birleşmek isteyeceklerdir. Biz onlardan önce davranalım, bize bağımlı bir Halife seçelim, bu Halife onların birleşmeleri için değil, BOP'un öngördüğü gibi parçalanmalarını, Balkanlaşmalarını sağlasın...

İsrail'e, ABD'ye, Vatican'a bağlı bir Halife taraftarları, beni Hilafet'e karşı olmakla suçlayacaklardır. Bu ülkede yıllardan beri Müslümanların başlarına bir İmam-ı Kebir, bir Emîrü'l-mü'minîn seçmelerini yazan ben değil miyim?

Bir İmam isterim ama, fantoş bir İmam değil.

Halife-i Resûl-i Rabbülalemîn olacak zatta şu sıfatlar bulunacaktır.

1. İtikaden, ilmen, ahlâken bu makama ve riyasete ehil ve layık olacaktır.

2. İtikadı Kur'ân'a, Sünnet'e, icmâ-i ümmete uygun "Sahih" bir itikad olacaktır.

3. Hür olacaktır, İslâm düşmanlarına bağlı ve bağımlı olmayacaktır.

4. İmamı Mâverdî'nin "Ahkâm-ı Sultaniyye" adlı kitabında belirttiği ve sıraladığı şartlar kendisinde bulunacaktır.

Bir reformcu Halife olamaz.

Bir Diyalogçu Halife olamaz.

Bir bid'at veya dalâlet fırkası mensubu Halife olamaz.

Yepyeni Osmanlıcılık, Jön Müslümanlar, Fantoş Halife gibi konularda fazla yazılamaz, teferruata (ayrıntılara) girilemez.

Müslümanlar dikkatli ve uyanık olmalıdır.

Müslümanlar Siyonizmin, emperyalizmin, Haçlıların, sömürgecilerin tuzaklarına düşmemelidir.

İbn Sebe' boş durmuyor.

Biz Müslümanlar Papa seçilmesine karışmıyorsak, Hahambaşı şu veya bu kişi olsun demiyor ve bu konuda baskı yapmıyorsak, onlar da bizim din işlerimize karışmamalıdır.

Mehmet Şevket Eygi
Araştırmacı Yazar
14 MART 2009

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Öne çıkanlar